KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ogłoszenia

Miejski Ośrodek Pomocy w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia dobry start 300+ na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 r. oraz w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Wnioski w formie papierowej od dnia 01 sierpnia 2020 r. można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie - dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) .

Druki wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod niżej wskazanym linkiem do strony:W związku ze stopniowym odmrażaniem instytucji publicznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, iż punkt bezpośredniej obsługi interesantów znajduje się na ul. Rawskiej 8 (w podwórzu).

Wszelkie dokumenty są przyjmowane w skrzynce podawczej przy wejściu do budynku.

Rekomendujemy składanie wniosków:

 • drogą elektroniczną (e-puap skrytka: MOPSRZGOW, mail: sekretariat@mops.rzgow.pl)
 • telefoniczną (42 214-21-12, 42 239-59-97, 42 213-09-29).

Wyjścia pracowników socjalnych są nadal ograniczone do niezbędnego minimum, jedynie w sprawach bardzo pilnych.

Interesanci proszeni są o zastosowanie się do obowiązujących w dalszym ciągu zasad reżimu sanitarnego. Do odwołania należy zakrywać nos i usta, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.


Wsparcie Społeczne "Ja- Ty- My" bezpłatne porady psychologiczne online

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika

07 grudnia 2019 r. (sobota) będzie czynny w godz. 7.00- 15.00

a dzień 24 grudnia 2019 r. wtorek -Wigilia jest dniem wolnym od pracy


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie z przykrością informuje, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności.

O rozpoczęciu POPŻ Podprogramu 2019 Ośrodek poinformuje umieszczając stosowną informację na stronie BIP.


PROGRAM RODZINA 500+

UWAGA!!! Miejski Ośrodek Pomocy w Rzgowie informuje, że od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego z rządowego Programu ''Rodzina 500+'',

na okres zasiłkowy 2019/2021 można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS od dnia 1 lipca 2019 r. oraz w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski przyjmowane będą w Dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) w godzinach pracy Ośrodka. 

Warto pamiętać: złożenie wniosku do końca września gwarantuje rodzinom wypłatę świadczenia z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Złożenie wniosku we wrześniu daje gwarancję wypłacenia świadczenia, z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 30 listopada. Uwaga, jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl


DOBRY START 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS od dnia 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. oraz tradycyjnie poprzez wizytę w urzędzie lub drogą pocztową od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Wnioski będą przyjmowane w Dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie organu od 1 sierpnia 2019 r.

powiadomienia@mops.rzgow.pl - adres mailowy do celów korespondencji w sprawach realizacji rządowego programu "DOBRY START"


ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczeń rodzinnych: 
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na okres zasiłkowy 2019/2020 można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS od dnia 1 lipca 2019 r. oraz w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski przyjmowane będą w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) w godzinach pracy Ośrodka.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzgów

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można składać od dnia 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie, w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, Rzgów, ul. Nadrzeczna 1 ( budynek straży).

Wnioski w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą:

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie pod nr telefonu (42) 227 18 76 .

Osoba do kontaktu - Dorota Gryś – referent.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, zgodnie
z Zarządzeniem Kierownika

15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie czynny w godz. 7.00- 15.00

a dzień 24 grudnia 2018 r. poniedziałek -Wigilia jest dniem wolnym od pracy


OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym świętem narodowym, z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że

12 listopada 2018 r. (tj. poniedziałek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie będzie nieczynny


OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 17 września 2018 r. nastąpi zmiana adresu i siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się obecnie przy ul. Literackiej 2c na ul. Rawską 8 w Rzgowie.

Przeniesione zostaną Działy:
Pomocy Środowiskowej, Księgowość, Kierownictwo – tel. 42 214 21 12

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i pozostałych (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 Plus, świadczenia „Dobry Start”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialna dla uczniów, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, ) pozostaje w budynku Straży Pożarnej w Rzgowie przy ul. Nadrzecznej 1 (wejście z tyłu budynku, od parkingu straży) tel.42 227 18 76

Od w/w dnia tj. 17.09.2018 r. wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:


 Uprzejmie informujemy,

iż zgodnie z Zarządzeniem kierownika Nr 40/2017 z dnia 21.12.2017 r.- dzień 02 stycznia 2018r. (tj. wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za święto przypadające w sobotę w dniu 06 stycznia 2018r.


Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

W celu realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Literacka 2c, zaprasza do składania w siedzibie Ośrodka - do dnia 31.12.2017 r. - projektów zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Karta projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych


UWAGA!!!

Przypominamy, że aby zachować ciągłość wypłat, wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus”  na nowy okres świadczeniowy należy złożyć do końca października 2017 roku. Prawo do świadczenia jest ustalane na dany okres oświadczeniowy - drugi okres oświadczeniowy ruszył 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Złożenie wniosku później niż w październiku powoduje, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wniosek złożony w listopadzie, o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie Nr 30/2017 z dnia 29.09.2017 r.- dzień 17 listopada 2017 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.

Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie
odpowiada: Aneta Łopyta
data: 25-06-2020
data: 25-06-2020
data: 25-06-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 25-06-2020 - Edycja treści
 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 19-03-2020 - Edycja treści
 • 04-12-2019 - Edycja treści
 • 25-06-2019 - Edycja treści
 • 10-12-2018 - Edycja treści
 • 09-11-2018 - Edycja treści
 • 20-08-2018 - Edycja treści
 • 08-06-2018 - Edycja treści
 • 22-12-2017 - Edycja treści
 • 22-11-2017 - Edycja treści
 • 26-10-2017 - Edycja treści
 • 11-10-2017 - Edycja treści
 • 02-10-2017 - Edycja treści
 • 19-09-2017 - Edycja treści
 • 18-08-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1301